Заявки

Можете да изпращате своите заявки на сайта на БФО.

Стартови такси

до 10 март 2019
след 10 март 2019 /при възможност от организаторите/
M/Ж 10
Без стартова такса Без стартова такса
M/Ж 12, 14
Пролог – 1 лв
1 старт–3 лв
2 старта–5 лв
Пролог – 2 лв
1 старт-6 лв
2 старта-10 лв
M/Ж 16, 18, 60, 65+
Пролог – 2 лв
1 старт–5 лв
2 старта–7 лв
Пролог – 4 лв
1 старт-10 лв
2 старта-14 лв
M/Ж 20, 21 Е, 21А, 35, 40, 45, 50, 55, Open 1, Open 2
Пролог – 3 лв
1 старт– 10 лв

2 старта– 15 лв
Пролог – 6 лв
1 старт– 20 лв

2 старта– 30 лв

Тези, които искат да получат документ-фактура трябва да изпратят съответната сума по банков път най-късно до 10 март 2019 г.
На място ще се издават срещу 6 лв за банков превод.

Сметка за стартови такси:
Име: СКО Трапезица 1954
Банка: „АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД
Банков клон: Велико Търново
IBAN: BG07BUIN95611000524149
BIC: BUINBGSF