Заявки

Можете да изпращате своите заявки на сайта на БФО.

Стартови такси

до 12 март 2018
след 12 март 2018 /при възможност от организаторите/
M/Ж 10
Без стартова такса Без стартова такса
M/Ж 12, 14, 16, 18-20, 60, 65+
1 старт–4 лв
3 старта–12 лв
 1 страт-8 лв
3 старта-24 лв
M/Ж 21 Е, 21А, 35, 40, 45, 50, 55, Open 1, Open 2
1 старт– 8 лв
3 старта– 24 лв
1 старт– 16 лв
3 старта– 48 лв

Тези, които искат да получат документ-фактура трябва да изпратят съответната сума по банков път.

Сметка за стартови такси:
Име: СКО Трапезица 1954
Банка: „АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД
Банков клон: Велико Търново
IBAN: BG07BUIN95611000524149
BIC: BUINBGSF