За контакти

Ако се нуждаете от допълнителна информация, която не е качена на сайта или имате въпроси, свържете се с нас:

grigor

За връзка
Григор Караиванов – Организатор
имейл: grigor.vt@gmail.com
телефон: +359883586052